Ahlan wasahlan ke taman mawar berduri ^_^ puteri penyejuk_mata umi & baba tercinta..^_*

~ruangan taman mawar berduri yang dipagari dengan iman dan taqwa~

"ruangan taman untuk sang puteri berkongsi madah,pengalaman,cerita,ilmu dan lain-lain lagi"

Sunday, September 30, 2012

NUZUM ISLAMIYYAH

Sistem Pemerintahan Islam Sebagai orang Islam, ini adalah bahagian kepercayan terhadap Islam bahawa islam adalah cara hidup yang lengkap yang mana menentukan sistem-sistem yang memerintah dan setiap aspek kehidupan manusia menjadi muslim ataupun bukan muslim. Malangnya pada hari ini, disebbkan oleh penyerapan dan penyusupan idea-idea tertentu yang salah, Muslims mula bertanya terhadap kenyataan sama ada islam boleh menyediakan sistem pemerintahan islam bukan hanya boleh digunakan terhadap orang isam tetap[i juga keseluruhan orang Islam. Bab ini memperkatakan dengan teliti perbincangan terhadap Sistem pemerintahan Islam dan menghancurkan/melumatkan semua kekosongan dan dakwaan yang tidak masuk akal , ditunjukkan oleh segolongan orang Islam dan bukan Islam, mengenai ketidakbolehan Islam menentukan sistem pemerintahan yang menyeluruh. Tambahan sterusnya, sistem pemerintahan Islam menyaluti ke segnap Ummah orang Islam. Bermaksud ini adalah kewajipan yang harus diikuti. Ini disokong oleh bukti-bukti dan dilengkapi dengan penerangan terhadap Siste Pemerintahan Islam. Prinsip Pemerintahan Dalam Islam. Ini adalah amat penting terhadap kesemua Ummah untuk difahami secara jelas prinsip pemerintahn Islam dan bukti-buktinya dan cara yang sama berusaha memahami secara penuh kesemua kewajipan (farood) lain. Walau bagaimanapun, sedikit garis panduan diperlukan untuk ditegakkan sebelum membekalkan prinsip-prinsip tentang pemerintahan islam. Sebagai contoh, kekurangan sebarang salah satu prinsip akan menjadikan sistem itu menjadi sistem bukan Islam. Oleh itu, semua prinsip itu harus wujud dalam aturan untuk dipertimbangkan sebagai sistem pemerintahan Islam sebagai contoh jika kekuasaan bukan kepunyaan ummah dan ketua tentera bertindak keatas manusia kemudian negara tidak boleh dipertimbangkan sebagai negara Islam. PERINSIP PERTAMA:KEDAULATAN KEPUNYAAN SYARIAH. Sebagai individu tidak boleh lari daripada ummah atau individu lain sebagaimana yang disukainya ataupun;ummah boleh menjalankan urusannya sebagaimana yang disukainya Tindakan dan pencetusan individu dan ummah adalah berpandukan suruhan dan perintah Allah.Oleh itu kedaulatan kepunyaan Syariah iaitu Quran dan Sunah Nabi dan bukan atas Ummah.Dengan lain perkataan tiada manusia dibenarkan mencipta undang-undang dalam Islam.Akibatnya tiada badan pembuat undang-undang wujud dalam Sistem Pemerintahan Islam. Bukti mengenai ini banyak didapati daripada Al quran ,Sunah dan Ijmak Sahabat(persetujuan daripada sahabat-sahabat Rasulallah) Bukti daripada Al Quran Allah talah berfirman "Sesungguhnya tiada lain hanya hukum itu melainkan hak Allah " (Al-Anam:57) Ini adalah bukti yang jelas bahawa peranan Penghukum dan Kekuasaan adalah milik Allah sahaja. "Dan barangsiapa telah tidak ia berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah maka mereka itu mereka itulah orang-orang kafir" (Al-Maida:44) " Maka demi tuhan engkau , mereka tidak beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim terhadp perkara yang telah mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak mendapati dalam dirimereka kesempitan dengan pa yang telah memutuskan engkau dan menerima dengan sepenuh-penuh penerimaan " ( An-Nisa' 65) Bukti daripada Sunnah Rasulullah telah bersabda: " tidak beriman seseorang kamu sehingga perassan (emosi) menjadi harmoni (Mengikuti) apa yang telah aku bawa." ( muslim) Tindakan Rasulullah (SAW) sejak hari dia dilantik sehingga beliu wafat adalah jelas bahawa kedaulatan adalah milik syariah Allah .S.W.T. Bukti daripada ijmak sahabat Tindakan daripada khulafah rashidin (pertama daripada 4 khalifah )telah menyatakan bahawa kedaulatan adalah kepunyaan syariah dan bukan kepada manusia. Sahaba tidak bertujuan untuk itu dan disetujui dengan persetujuan mereka adalh terbukti bahawa kedaulatan sebenarnya adalah kepada syariah dan bukan lainnya. Oleh yang demikian, kedaulatan adalah kepada syariah, untuk khalifah yang tidak diberikan ba'ah oleh Ummah semata-mata kerana perlaksanaan dibayar oleh seseorang, apa yang Ummah putuskan, kes seperti ini adalah sistem demokrasi- dia hanya diberikan bai'ah atau ketaatan oleh ummah untuk melaksanakan undang-undang Al Quran dan Sunnah rasulullah iaitu melaksanakan undang-undang syariah dan bukan atas kehendak orang ramai dan jika orang ramai telah menyimpang dan tidak taat setia kepada syariah maka kahlifah hendaklah memerangi mereka sehingga orang ramai tadi kembali taat. PRINSIP KEDUA.: KEKUASAAN KEPUNYAAN UMMAH. Pertama. Syariah memberikan kebenaran kepada ummah melantik kahlaifah, dengan lain perkataan Kahlifah yang dipilih oleh Ummah dan diberikan Bia'ah ketaata kepadanya. Merujuk kepada cara Sistem khilafa dilantik selepas kewafatan rasulullah SAW kita meyedari bahawa Ummah dipilih dikalangan mereka untuk menjadi kahlifah dan pemerintah. Ini telah disempurnakan oleh Bia'ah ketaatan kepada mereka oleh orang-orang islam. Jika pemerintah dilantik tanpa kekuasaan di tangan Ummah, kemudian statusnya sebagai pemerintah adalah tidak sah. Ini dikembalikan oleh banyak hadith Ubada Ibnul Shamit meriwayatkan: " Kami membai'ah atas diri kami untuk dengar dan taat kepada Rasululah " Jarir Ibnu Abdullah Meriwayatkan: " Aku membai'ah diriku atas mendengar dan mentaati perintah rasulullah " Abu Huraira meriwayatkan : "Rasulullah bersabda: tiga jenis manusia yang Allah tidak akn bercakap kepadanya di hari Pembalasan (Kiamat), ataupun tidak akan memberikan kemapunan kepedaa mereka, mereka akan dihukum beberapa hukuman;... dan seseorang yang meberikan bia'ah kepada imam tatapi bukan untuk deenNya dia akan taat henya apabial dia diberikan apa yang dikehendakinya, jika tidak dituruti dia tidak akan taat,..." (Bukhari) Kedua: Syariah membenarkan khalifah mengambil kekuasaan dari Ummah selagi telah diberikan bai'ah ketaatan kepadanya kemudian Ummah diwajibkan taat kepadanya kepada Khalifa dengan melalui bai'ah. Jadi kekuasaan adalah dipindahkan ke atas tangan khalifah oleh Ummah dengan memberikan sumpah taat setia kepadanya, untuk taat dan patuh. Ini menunjukan bahawa kekuasaan adalah milik Ummah Bukti mengenai khalifah mengambil kekuasaan dengan ikrar boleh disimpulka daripada berikut: Abdullah Ibnu Amru Ibnul Ass meriwayatkan bahawa dia mndengar rasulullah berkata: " Barangsiapa memberikan bia'ah kepada Imam memberikan genggaman yang kuat dengan tangannya dan keuntungan daripada hatinya patut taat setia selama mana ia boleh, jika seseorang lain datang untuk menentang makan penggal leher orang tersebut" (Muslim) Nafi'a meriwayatkan bahawa Abdullah Ibnu Omar memberitahukan kepadanya bahwa dia mendengar rasulullah SAW bersabda: " Barangsiapa tidak mempunyai bia'ah ditangannya nescaya Allah akan bertemu dengannya pada hari kiamat tanpa hujah yang menyokongnya dan barangsiapa yang tiada bia'ah di tengkuknya maka matinya adalah mati jahiliah" (Muslim) Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah telah berkata : " Nabi-nabi telah memerintah keatas Bani Israel. Bila mana nabi itu mati maka akan ada nabi yang menggantikannya tetapi tidak akan ada nabi lagi selepasku. Selepas ku adalah Khalifah dengan bilangan yang banyak. sahabat bertanya: Apa yang akan diperintahkan keatas kami Rasulullah. Penuhkan Sumpah ketaatan kepada mereka satu selapas yang lain. Berikan mereka haknya. Sesungguhnya bertanya mereka mengenai apa yang telah dimanahkan ke atas mereka" ( Bukhari dan Muslim) Banyak lagi hadith yang menerangkan tentang kekuasaan adalah milik Ummah untuk memilih seseorang diantara mereka, mereka memberikan kekuasaan dan memberikan bia'ah melalui Kiatab Allah dan Sunnah rasulullah SAW. Syariah memerintahkan mendirikan khlifah atau pemerintah yang mana akan menunjukkan tindakan kejam orang-orang kafir, membunuh mereka jika perlu dan mengambil kembali kekuasaan daripada mereka. Ini adalah penyataan berharga disini bahawa sekalipun Rasulullah pda masa dahulu menerima Bai'ah meneruskan penubuhan negara. Ini adalah bai'ah kepada undang-undang dan kekuasaan dan bukan bai'ah kenabian. PRINSIP KETIGA : PERLANTIKAN KHALIFAH ADALAH SATU KEWAJIPAN. Syariah mewajibkan atas kesemua Orang Islam mempunyai Bia'ah kepada Khalifah; kewajipan dipenuhkan dengan sumpah(pledge). Setiap Orang islam sepatutnya mempunyai bia'ah di tengkuknya. Ini hanya boleh di capai jika kahlifah dilantik. Bukti-bukti prinsip ini banyak didapati daripada Sunnah dan Ijmak Shabat ( Persetujuan daripada Segolongan Sahabat) The sunnah Banyak hadith mengesahkan bahawa Orang Islam adalah diharamkan daripada mempunyai lebih daripda satu negara dan mempunyai lebih daripada satu pemerintah (Ameer) di seluruh dunia. Berikut ada tiga hadith berhubung dengan isu ini: Imam Muslim meriwayatkan dengan kekuatan Abu Said Al-Khudri bahawa Rasulullah telah Bersabda: " Bila bia'ah telah diberikan kepada dua Khalifah maka bunuhlah yang kemudian" (Muslim) Imam Muslim meriwayatkan dengan kekuatan Abdullah Ibnu amru Ibnul Al-Ass bahawa Rasulullah telah berkata: "Barangsiapa memberikan bia'ah kepada Imam memberikan genggaman yang kuat dengan tangannya dan keuntungan daripada hatinya patut taat setia selama mana ia boleh, jika seseorang lain datang untuk menentang makan penggal tengkuk orang tersebut" (Muslim) Imam Bukhari, Imam Ibnu maja, Imam Ahmed dan Imam Muslim meriwayatkan dengan kekuatan Abu Hazim yang telah berkata: Aku bersahabat dengan Abu Huraira selam 5 tahun dan mendengar dia berkata bahawa Nabi menyatakan bahwa: " Shabat bertanya: Apa kemudian yang akan diperintahkan keatas kami Rasulullah? Rasulullah SAW berkata: penuhilah bia'ah kepada mereka satu selepas yang lain, berikan mereka haknya sesungguhnya Allah akan menilai atas apa yang telah diamanahkan keatas mereka" (Bukahri dan Muslim) Ini adalah tiga hadith sahih yang jelas menerangkan bahawa orang islam diharamkan mempunyai lebih daripad satu Khalifah atau lebih daripada satu negara. Sebagai tambahan kepada tiga haditah, hadith lain mengesahkan bahawa Orang islam diwajibkan mempunyai Ameer iaitu satu Ameer dan tadak lebih, sekalipun jika mereka ada tiga orang atas perjalanan atau dalam dalam pemencilan. Abu Daud neriwayatkan dengan kekuatan Abu said bahawa Rasulullah SAW bersabda: " Jika tiga orang dalam perjalanan, mereka hendaklah melantik seorang di antara mereka sebagai Ameer" (Abu Daud) Frasa "satu daripada mereka" mambayangkan bahawa tidak boleh lebih daripada satu Ameer. Ini membawa dalil yang sama berat. Dalil itu itu tidak boleh dibatalkan kecuali terdapat teks (Al Quran dan sunnah) yang menerangkan sedemikian. dan tidak ada teks yang sepertinya. Jadi mereka epatutnya melantik seorang Ameer dan tidak boleh lebih. Selanjutnya, jika syariah memutuskan menyuruh melantik seorang Ameer atas tiga orang, ini membuktikan bahawa mewajibkan keatas Ummah seluruh dunia adalah kepentingan yang teramat besar. Ijmak Sahabat. Dalam buku Al-fasil-fi-l Milal oleh Ibnu hazim, Tarikh of Al Tabari, Al-A'kd Al-Farid oleh Al-Waqidi, Al-Sira oleh Ibnu Kathir, Al Sunan Al-Kubra ole Bayhaqi dan Siratu Ibnu Hisyam ini menyatakan bahawa Al-Habab Ibnul Munthir brekata bila sahabat bertemu dalam sesudah daripada kewafatan Rasulullah di Saqifa bani Sa'ida:" Satu ameer daripada kami dan satu Ameer daripada kamu (Bermaksud satu daripada Ansar dan satu daripada Muhajirin)". Di atas itu Abu Bakar membalas:" Adalah diharamkan untuk orang Islam mempunyai dua Ameer (Pemimpin) ..." Dia bangun dan berucap menghadapi orang Islam. Sebagaiaman yang diriwayatkan dalam Seerah Ibnu Ishak bahawa Abu Bakar telah berkata pada hari Saqifa " Adalah haram untuk orang Islam mempunyai dua Ameer yang mana menyebabkan perbezaan dalam hal ehwal dan konsep kesatuan mereka akan terpecah dan perselisihan akan memecahkan antara mereka. Sunnah kemudian akan diabaikan dan bida'a akan berleluasa dan fitna akan menjalar dan bahawa tiada seorang pun yang kan mendapat keuntungan". Oleh yang demikian, Abu Bakar menerangkan Syariah memaklumkan tentang perpaduan Islam di bawah khalifah menekankan bahawa adalah diharamkan ummat Islam mempunyai lebih dari satu Ameer. Para Sahabat mendengar beliau berkata dan menyetujui serta menyokong tidak ada seorang pun yang menentang seruannya tetapi dipatuhi oleh mereka dan mereka menerimanya sebagai undang-undang (diterangkan bukti daripada sunnah) kaum Ansar kemudian menyetujui melantik menjadi khalifah dan Al-Habab Ibnul Munthir adalah orang pertama memberikan sumpah ketaatan (ba'ah)kepada Abu Bakar. Secara umumnya Persetujuan daripada sahabat kemudian memberikan kesan pada hari Al-saqifah menunjukkkan kewajipan ke atas muslim mempunyai hanya seorang pemerintah. Beberapa pendapat ulama Pendapat-pendapat ini telah diambil daripada semua ulama-ulama yang berlainan dan kita nyatakan daripada mereka: Imam Amawardi di dalam bukunya Al-Ahkam Al-Sultaniah, muka surat 9, menyatakan: "Adalah diharamkan untuk ummah mempunyai dua imam pada satu masa." Imam Al-Nawawi dalam bukunya Mughnial-Muhtaj, vol-4 muka surat 132, menyatakan; "Adalah diharamkan memberi bia'ah kepada dua imam atau lebih sekali pun berbeza wilayah ataupun jika mereka berada berjauhan antara satu sama lain" Imam Ibnu Hazm dalam bukunya Al-Muhalla, vol 9 muka surat 360, menyatakan: "Dibenarkan hanya mempunyai satu imam di seluruh dunia". Imam Altuftazi dalam bukunya Syarhul Akha'id Al-Nasafia, muka surat 85, mengatakan: "Adalah tidak dibenarkan melantik dua imam merdeka pada masa yang sama mematuhi setiap satu akan mengakibatkan dunia terbahagi serta menimbulkan konflik undang-undang dan pemerintahan". Imam Joziri dalam bukunya Al-fiqh Alal-mathahib Al-arba'a (4 mahzab fiqah) vol-5 m/s 416, mengatakan: "Para Imam (Ulama daripada 4 mahzab) - semoga Allah memberkati mereka-mereka bersetuju bahawa imama adalah suatu kewajipan dan bahawa orang islam mesti melantik satu imam yang mana akan melaksanakan ad-deen dan melepaskan orang yang dizalimi daripada raja yang zalim, adalah diharamkan mempunyai dua Imam dalam dunia walaupun melalui perjanjian dan paksaan." PRINSIP KEEMPAT: KHALIFAH MEMPUNYAI KUASA KHAS UNTUK MENERIMA PAKAI UNDANG-UNDANG WAHYU-HANYA DIA SENDIRI BOLEH MENGUBAL PELBAGAI UNDANG-UNDANG NEGERI DAN PERLEMBAGAAN. Perinsip ini didapati daripada quran, sunnah dan ijmak sahabat (persetujuan umum sahabat) boleh dibahagikan kepada dua sudut yang berbeza: Kepatuhan kepada ketua negara adalah kewajipan orang Islam. Melihat urusan orang Islam adalah kewajipan ketua negara. Mentaati ketua negara adalah kewajipan ummat Islam Ini disahkan dengan jelas dalam banyak ayat Al Quran dan hadith yang mana syariat mejadikan kewajipan kepada pemerintah adalah sebahagian kewajipan kepada Allah dan rasulullah S.A.W. Oleh yang demikian mentaati pemerintah akan dikenakan ganjaran dan menderhaka akan dihukum. Berikut daripada ini bukti daripada Alquran: "wahai orang-orang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul dan Ulil Amri daripada kamu maka jika kamu berselisih tentang sesuatu maka kembalikan ia kepada Allah dan Rasul jika kamu orang-orang beriman " (Annisa:59). Bukti daripada sunnah. Bukhari , Muslim, Abu Daud, Annasai dan Ibnu Majah meriwayatkan dengan kekuatan Abu Hurairah bahawa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda: "barangsiapa taat akan daku maka ia taat akan Allah; barang siapa derhaka akan daku maka sesungguhnya ia derhaka kepada Allah barangsiapa mentaati amir dia mentaati akan daku dan barangsiapa derhaka akan amir maka sesungguhnya dia derhaka akan daku " (Muslim, Bukhari). Bukhari, Muslim dan Ahmad Ibnu Hambal meriwayatkan daripada Ubadah Ibnul Samid dengan kekuatannya bahawa dia berkata: "Kami membai'at diri kami kepada rasulullah saw dengan sepenuh ketaatan dengan harta dan dalam kesusahan dan kepayahan dan dalam keadaan penderitaan bahawa kami tidak akan bertelingkah dengan orang-orang dengan kekuatan kecuali orang-orang kafir yang melakukan kezaliman yang mana kami mempunyai dalil yang jelas".(Muslim,Bukhari). Ayat-ayat quran dan hadis daripada sunnah menerangkan dengan jelas bahawa ketaatan kepada ketua negara adalah satu kewajiban sama ada bernama khalifah, Imam dan Amirul Mu'minin serta orang yang mempunyai kekuasaan. Dia wajib ditaati sebagai seorang yang mempunyai kekuasaan keatas orang Islam. Beberapa pendapat daripada ulama. Di sini terdapat beberapa pendapat empat mahzab dll: Imam Shihabuddine Al-alusi Al-Baghdadi berkata dalam bukunya Rooh Al-ma'ani fi tafser Alquran vol 5 m/s 66:"Arahan perintah dan larangan imam wajip ditaati". Imam Ibnul Qayyiem berkata dalam bukunya A'alam Al-Muwaqqi'inn vol 1m/s 48: "Allah swt menjadikan ketaatan kepada orang yang mempunyai kekuasaan adalah sebahagian kepatuhan kepada Rasulullah saw, mereka yang mentaati Rasulullah haruslah ditaati." Imam Al-ghazali berkata dalam bukunya Al-iqtisad fil Iqtiqad vol 1 m/s 135:"Sesungguhnya sistem Islam sistem cara hidup membawa hanya boleh berfungsi secara sempurna dengan mentaati sultan (orang yang memepunyai kekuasaan)". Imam Alsha'arani dalam bukunya Al-Mizan vol 2 m/s 157:"ketua negara mempunyai kuasa mengubal perlembagaan memakai undang-undang mewajibkan ummah dengan apa sekalipun undang-undang dan perlembagaan yang diterima pakai; dan dia wajip di taati". Imam Absheehi berkata dalam bukunya Al Mustatraf min Kulli Fannim Mustazraf; juzuk-1 m/s 88,;" Ketaatan kepada sultan memastikan bahawa semua aspek daripada deen dilaksanakan, ia juga mengurus hal ehwal orang islam; menderhaka kepada sultan akan menimbulkan dasar doktrin (Millah) yang merosakan. Kebahagian yang tertinggi dalam ketaatan kepada sultan adalah melindungi daripada semua fitnah; dengan mentaati sultan undang-undang hukum akan dilaksanakan kewajipan akan terlaksana, darah akan ditahan daripada mengalir dan jiwa akan selamat." Jika syariah mewajibkan orang Islam mentaati orang yang mempunyai kekuasaan dengan khalifah sebagai beliau pemerintah paling berkuasa, kewajipannya kemudian dalam hal ehwal arahannya berdasarkan kepada syariah. Beliau tidak boleh ditaati dalam melakukan perkara dosa sekalipun tidak mengubah undang-undang wahyu pada kesemua hal. Melihat urusan orang Islam adalah kewajipan ketua negara. Ketua Negara mejadi pelindung kepada Ummah dan bertanggungjawab segala urusan-urusannya. Beliau dengan Syariah, diberi kepercayaan dengan melindungi dan mejaga kepentingan umat Islam. Ini adalah mengapa ummah memberi kekuasaan memerintah dengan apa yang Allah wahyukan jadi ia bergerak menuju kepada perlaksanakan Islam dalam masyarakat dan juga negara dan pada yang sama menyampaikan risalah kepada dunia. Selapas kewafatan Rasulullah, sahabat berusaha melantik Khalifah untuk mengambil kepimpinan Umat Islam, rasulullah telah meninggalkan hal ehwal ini kepada ummah untuk ditangani dan untuk menjalani urusan oleh mereka sendiri. Kepimpinan Rsaulullah adalah menyeluruh. Ia mengandungi hal-hal Deen, politik, pentadbiran dan jihad, dan secara semulajadi orang baru yang memegang jawatan selepas kewafatan rasulullah akan mewarisi segala kuasa mandatori. Oleh yang demikian, Khalifah adalah pemimpin, penguasa dan pemerintah keatas semua urusan dan kepentingan Orang Islam. Apabila seseorang itu dipilih dan diberikan bai'ah untuk menjadi Khalifah syariah memerintahkan untuk menjaga urusan dan kepentingan ummah mengikut prinsip seperti berikut: "Sesuatu yang wajib itu tidak lengkap melainkan dengannya, maka dia itu dengan sendirinya adalah wajib" Bukti daripda Sunnah. Bukahri, Muslim, Abu Dawood dan Tarmizi meriwayatkan dengan kekuatan Abdullah Ibnu Omar bahawa Rasulullah telah bersabda:" setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan disoal apa yang dipimpinnya, Imam adalah pemimpin/penjaga kepada manusia dan dia bertanggungjawap terhadap kepimpinannya terhadap manusia" (Bukahri dan Musliam) Mengikut pendapat daripada empat mahzab dan lainnya: Imma Qalqashandi mengatakan didalam bukunya Ma'athir Al-Anfa Fi Maalim Al-Khilafah, vol-1 m/s 8:" Tugas khliafah adalah mentadbir keseluruhan Ummah". Imam Al-Sayuti mengatakan dalam bukunya Al-Ashbah Wal-Natha'ir. m/s 21: Imam syafiee berkata "Tugas Khalifah adalah bersama-sama dengan rakyat seolah-olah bahawa pembimbing terhadap anak-anak yatim" Imam Muslim mengatakan dalam bukunya Sahih Muslim, vol 12 m/s 213:"Pemimpin adalah orang yang diberikan kepercayaan menjadi penjaga yang ia ikhlas terhadap kewajipannya dan hal ehwal dibawah kawalannya" Imam Al-Ayji berkata dalam bukunya Al-Mawaqif, vol 8 m/s 349: Tugas yang terpenting bagi seorang Imam: memelihara iman .....dan menyelesaikan perselisihan" Imam Ibnu hajar Al-Askalani menyatakan dalam bukunya Fathul-Bari (Bukhari-V) vol 16 m/s 230:" pemimpin bukan dilantik untuk apa dia dan siapa dia tetapi adalah menjaga barang yang telah diamanahkan kepadanya oleh pemilik (Ummah)" Struktur Sistem Pemerintahan Islam Dalam Islam, sistem pemerintahan Islam (dan ia adalah sistem-sistem lain untuk segala hal) adalah bukan ciptaan manusia tetapi adalah dicipta oleh Pencipta segala benda, Allah. Oleh yang demikian kita mesti di perintah oleh Sistem pemerintahan sebagai Undang-undang wahyu bukan melihat sebagai keuntungan. Sistem pemerintahan Islam mewujudkan perpaduan. Ini disebabkan dalil wahyu selagi tidak ada apa-apa dan melarang kita mengambil menerima pakai yang lain-lain.Ini sistem pemerintahan ini meletakkan kuasa pemerintahan pada seorang lelaki sahaja iaitu Khalifah .Tidak ada orang lain di benarkan berkongsi kuasa dengan Khalifah.Ini telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Aas. "Barangsiapa memberikan bia'ah kepada Imam memberikan genggaman yang kuat dengan tangannya dan keuntungan di hatinya patut taat setia selama mana ia boleh, jika seseorang lain datang untuk menentang makan penggal tengkuk orang tersebut" (Muslim dan Bukhari). Juga, Rasulullah telah bberkata: "Jika dua oranng Khalifah diberikan bai'ah maka bunuhlah yang kemudian" (Muslim dan Bukhari) Ini membuktikan bahwa Islam melarang Orang Islam mempunyai dua orang khalifah. Oleh yang demikian, adalah haram membentuk negara dengan pemimpin yang merdeka menjaga kepentingan pelbagai kebangsaan. Oleh yang demikian, sistem pemerintahan Islam adalah satu kesatuan dan bukan persekutuan atau struktur persyarikatan. Khalifah adalah pemerintah tetapi bukan pembuat undang-undang. Kedaulatan adalah kepunyaan Syariah dan bukan kepada manusia, sebagai yang telah diterangkan pada bab awal, di mana Allah adalah legislator undang-undang dengannya manusia mesti hidup. Dalam Islam, sistem pemerintahan Islam adalah berdasarkan kesempunaan meyeluruh dan tunggal atas risalah wahyu, iaitu al Quran, Sunnah, Ijma as-sahabah dan Qiyas. Selain kajian sahabat sepatutnya kajian kahidupan para shabat, untuk orang islam adalah diwajibkan untuk mengambil hukum daripada persetujuan ijma' sahabat, selagi kebanyakan daripada aspek-aspek fungsi perlaksanaan struktur pemerintahan islam yang didapati dalam ijma' sahabat iaitu semasa pemerintahan Khalifah Rashidah. Tidak seperi mana-mana bentuk sistem pemerintahan lain, Islam tidak membenarkan manusia mengubal Undang-undang sedikit pun dalam sistem ini dengan menggunakan akal fikiran, hukum-hukum tabie dan apa-apa sekalipun. Penggubalan adalah hanya kepada Allah. Manusia hanya menerima, memahami dan melaksankan hukum-hukum ini. Kita, oleh yang demikian, langsung tidak mempertimbngkan sebrang idea, konsep dan juga teori-teori yang asing kepada Sistem pemerintahan Islam seperti Demokrasi, sosialis Islam, Republik Islam (Iran, pakistan, Sudan dsb.) dll. Ini adalah tidak sah langsung dan setengah-tengah kes serupa dengan kufur, menyatakan bahawa Islam tidak memberikan pengertian yang pasti, teliti, gambaran jelas apakah sistem pemerintahan Islam. Ini mengakibatkan seseorang mengakui sebulat-bulatnya keadaan di mana bahawa Islam adalah tidak lengkap, seterusnya mengakui bahawa islam tidak lengkap. Juga mereka yang mendakwa bahawa bentuk sistem pemerintahan Islam tidak relevan dalam dunia hari ini adalah pengkajian dalam lingkungan idea-idea kufar. Islam adalah Deen yang sesuai dilaksanakan untuk semua masa dan tempat. Kita dapati, Rasulullah SAW adalah contoh terbaik. Dan, oleh yang demikian kembali kepadanya untuk memahami bentuk Sistem Pemerintahan Islam yang akan diambil hari ini. Untuk memahami secara jelas, pertamanya kita mesti sedar satu perkara. Rasulullah tidak mempunyai sistem Pemerintahan yang dilaksanakan ke atas manusia sehingga sampai ke madinah, menubuhkan negara, dan menjadi Ketua Negara. Oleh yang demikian, kita mesti mengambil kefahaman mengenai Sistem pemerintahan Negara Islam daripada sebahagian kehidupan Rasulullah. Sekiranya kita mencari jawapan, masalah pemeerintahan, dalam tempoh di mana rasulullah tidak bertindak sebagai Ketua Negara, kita tidak akan menemui penyelesaian kepada permasalah kita atau mungkin akan mencapai kepada penyelesaian yang silap. Denagn menganalisa dua perkar di atas iaitu, menggunakan akal atau hukum tabie dan mempertimbangkan madina sebagai negara kit akan mencapai kesimpulan ini: manusia mesti mengambil sistem pemerintahannya dari Islam dan pada faktanya rasulullah membina sistem pemerintahan yang mana ia adalah wajib ke atas setiap Orang Islam melaksankannya. Allah melalui Al Quran, sunnah dan ijmak-Sahabat telah memberikan kita gambaran yang jelas tentang apakah bentuk pemerintahan Islam, sesuatu yang sesuai dilaksanakan pada semua tempat dan masa dan juga boleh menyelesaikan semua masalah manusia. Secara mudahnya, Sistem pemerintahan Islam mengandungi ketagori seperti berikut: Khalifah (Ketua Negara) Penolong pengganti kuasa ( Muaawin Tanfweed) Penolong Pentadbir (Mu'awin Tanfeed) gabenor (Wali) Turus Agung Tentera (Ameer Jihad) Hakim (Qadi) Pegawai-pegawai pemerintah (Jihaaz Idaari) Majlis Shura (Badan Perindingan) Pemimpin adalah orang yang diberi keistimewaan dengan kekuasaan melaksanakan undang-undang Wahyu Islam ke atas manusia. Oleh itu, Khlaifah adlah pemimpin tunggal yang dibantu oleh Penolong Pengganti kuasa dan Gabenor untuk melaksankan Undang-undang berdasarkan perlembagaan yang diterima pakai. Hakim hanya mengkaji masalah pada tangannya dan memberikan keadilan ke atas perkara itu. Kategori yang lain, tidak mempuyani kuasa untuk menguatkuasakan undang-undang Islam ke atas manusia tanpa kebenaran Pemeritah. Oleh itu, pemerintah dalam negara Islam mestilah Islam, lelaki, adil, merdeka, berkebolehan, dewasa dan waras. Keadaan di mana(pemerintahan) mesti ditugaskan kepada Muslim sebab non-Muslim tidak dibenarkan melaksanakan undang-undang Islam dengan ikhlas dan mendapatkan kesedaran Orang Islam dalam negara, pemikiran intelektual dan juga kemasyarakatan. Juga Allah berfirman: "Allah tidak akan menjadikan jalan untuk orang kafir ke atas orang Islam" (An-Nisa :141) Menjadikan non-Muslim memerintah ke atas Orang Islam adalah memberikan jalan untuk orang kafir ke atas orang Islam dan tidak dibenarkan oleh Allah (SWT). Oleh itu, ayat ini mengharamkan orang islam membenarkan non-Muslim memerintah ke atas mereka. Pemimpin mestilah lelaki, kita dapati bukti untuk ini dalam hadith yang diriwayatkan oleh dari Abu Bakr: Allah menganugerahkan kepadaku dengan perkataan. Aku mendengar Rasulullah bersabda pada hari Jamal, selepas aku sentiasa bersama-sama berjihad dengan mereka. Dia berkata bila Rasulullah mendengar bahawa orang Parsi memberikan kuasa ke atas anak perempuan Kisra ke atas mereka, rasulullah bersabda: " Orang yang melantik (dengan kuasa memrintah) seorang wanita ke atas mereka, mereka tidak akan pernah berjaya" (Bukhari, Tarmizi, Nissai') Istilah "tidak akan pernah menang" di sini merujuk kepada kejayaan dan kemenangan pada hari akhirat. jadi mereka melantik wanita sebagai pemerintah tidak akan berjaya pada hari Akhirat. Dari perspektif legislatif, ini oleh yang demikian menjadi haram untuk wanita memerintah ke atas manusia. Hadith ini menekankan bahawa pemerintah itu mestilah lelaki. Adil merujuk kepada tindakannya, melampaui kesesuaian total kepada halal dan haram akan jatuh kepada mubah iaitu dibenarkan, tetapi dipertimbangkan sebagai melanggar norma-norma masyarakat sebagai contoh pada masa Imam shafie makan di khalayak ramai adalah dinilai sebagai terkeluar dari nilai-nilai murni dan shafie tidakmenerima periwayatan orang tersebut, dsb. Kahlifa mesti meredeka (buka hamba)sebab hamba tidak mempunyai kekuasaan atau kuasa ke atas dirinya dan akan, oleh yang demikian, tidak boleh memerintah ke atas orang lain. Hamba adalah di bawah pengawasan tuannya. Pemerintah mesti seorang dewasa, ini diriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda: "Diangkat catatan tiga kategori(orang),pertama, budak yang belum mencapai akil baligh. kedua, seseorang yang tidur sehingga dia sedar. akhir seseorang yang gila sehingga dia kembali sedar" (bukhari). Hadith ini menerangkan bahawa individu yang belum mencapai akli baligh tidak dipertanggungjawapkan kepad tindakannya dan tidak akan disoal oleh Allah. Oleh yang emikian, seperti individu tersebut tidak boleh dianggap memegang jawatan pemerintah Ummah Islam. Juga, pemerintah mestilah waras, oelh itu pemimpin yang gila(tidak waras) tidak boleh diterima. Ini telah membenrkan fakta bahawa orang gila tidak boleh mengawal bahagian mental, oleh yang demikian, dia tidak dipertanggungjawapkan terhadap tindakannnya dan memerlukan penjaga untuk mengurus hal ehwalnya. Oleh yang demikian, dia tidak boleh engurus urusan ornag lain. Dalil untuk perkara ini telh diterangkan oelh hadith di atas. Akhirnya, pemerintah mesti berkeupayaan mengurus hal ehwal orang Islam. Akhirnya sekiranya, khlifah tidak berkeupayaan, dia tidak akan boleh memimpin Orang Islam. Juga, rasulullah telah menolak untuk membenrkan Abu Darr menjadi gabenor dan memberitahu kepadanya:"Abu darr engkau lemah dan ini adalah amanah" Maksud tidak berkeupayaan adalah tanggungjawab membebankannya. Oleh yang demikian, pemerintah mestilahyang berkeupayaan. Selain daripada itu, keadaan-keadaan tidak dihubungkan dengan pemerintahan, mereka mungkin orang Islam, non-Muslim,lelaki dan wanita. Khalifah-Ketua negara Perkataan khalifah dari sudut linguistik bermaksud pengganti dalam bahasa Arab. Tetapi syariah Islam memberikan maksud lain kepada kita, definisi perkataan khlifah yang lebih menyeluruh. Nabi Allah SAW besabda: " ...tiada lagi nabi selepasku, hanya khalifah" (bukhari) Dalam hadith ini perkataan khlifah bukan merujuk kepada pengganti, tetapi kepada ketua negara. Perkataan khlifah, oleh yang demikian mengambil maksud bahawa seorang lelaki yang memrintah keatas manusia dengan , bertindak sebagai ketua negara. Definisi syariah yang sama jika kita menggunakan perkataan imam, menggantikan khalifah, menerangkan ketua negara dalam Islam, bai'ah hanya diberikan kepada Ketua Negara, kedua-dua perkataan Khlifah dan Imam adalah merujuk kepada ketua negara. Allah memutuskan bahawa Ummah Muslim hanya mempunyai seorang Khalifah. Dalam Islam, hanya boleh seorang Ketua Negara untuk seluruh orang islam. Ini disahkan oleh hadith Nabi SAW, sebagai yang diriwaytakan oleh Abu said Khudri, "Jika dua ornag khifah diberikan bai'ah, bunuhlah mereka yang kemudian" (muslim & Bukhari) Idea ini seterusnya dibuktikan melalui hadith yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Ass yang mana Rasulullah telah bersbda: "Barangsiap memberikan bai'ah kepada imam dengan mengenggaman tangan dengan kuat dan keuntungan daripada hatinya, dan sekiranya seorang datang untuk mempertikaikannya, maka penggal kepada oarang tersebut" (muslim dan bukhari) Dalam kdua-dua kes, hadith tidak mebenarkan Ummah Muslim mempunyai lebih daripada stu ketua negara. Hadith ini juga, menitikkan mengharamkan bahagian daripada negara. daripada hadith bahawa kita boleh mengistiharkan bahawa sistem pemerintahan Islam adalah satu sistem tunggal (kesatuan) dan bukan persekutuaan ataupun sistem persyarikatan.( diterangkan pada bab awal) Sekarang kita tahu bahwa hanya dibenarkna hanya satu khalifah untuk semua Ummah islam, persoalan yang timbul: Adakah kita perlu mempunyi khlaifah? Allah SWT memberikan kekuasaan untuk memrintah keatas Negara Islam kepada Khlifah sahaj. selpas kewfatan Rasulullah, ijmak sahabt telah mendirikan khalifah. Mereka menyempurnakan tugas tersebut dalm dua malam tiga hari. Umar r.a berkata kepada 6 orang calon untuk jawatan khlifah selepas kematiannya. Sesiapa yang membantah, setelah dilantik sebarang calon selepas tiga hari, diarahkan untuk dibunuh. Kita tahu bahawa adalah haram membunuh orang islam tanpa sebarang kebenaran daripada undang-undang Islam. Jadi Umar ra memerintahhkan tindakan ini dan tiada seorang sahabat pun yang tidak setuju, kita boleh simpulkan bahawa melalui Ijmak Sahabat bukan hanya diwajibkan melantik khlaifah tetapi melaksanakan dalam tempoh tiga hari. Amalan ini telah disokong melalui kewujudan khalifah. Proses memberikan Bai'ah. Kaedah perlantikan khalifah adalah melalui proses bai'ah. Kuasa memerintah oleh Islam diberikan oleh Ummah kepada Khalifah. Kekuasaan adalah milik Ummah dan membantu khalifah melaksanakan syariah. Ini berlaku dengan perjanjian di anatara Khlaifah dan Ummah. Ummah harus taat selama mana kahlifah mlaksnakan unnag-undnag islam ke atas mereka. Proses bai'ah boleh berlaku selepas Ummah menyuarakan pandangan mereka atas calon yang khusus atau melalui yang dilanti oleh Ummah sebagai wakil mereka (Ahl-il-Hal-wal-Aqd). Tambahan lagi, pelbagai kaedah boleh digunakan untuk menngambil pandangan ummah. Non-muslim, kanak-kanak, terencat akal, dan orang islam dan rakyat negara yang tidak dibenarkan memilih. Jika semua orang Islam dalam negara Islam memilih kemudian memberikan Bai'ah aqad (yang mana menjadi khalifah) diberikan kepada lelaki yang dipilih. Diam Ummah ke atas aqad Khalifah boleh dipertimbngkan sebagai Bai'ah ta'at. Melalui proses bai'ah ini bahawa seseorang telah memegang jawatan Khlifah. Calon untuk jawatan kahlifah boleh, sebagai tambahan pencalonan diri sendiri, atau dicalonkan oleh majlis syura. Daripada pencalonnan ini ummah memilih sebagai pemerintahnya. Adalah suatu yang penting untuk dimaklumkan disini bahawa adalah fakta sejak khlifah terakhir telah digulingkan pda 3rd march 1924, orang islam hidup dibawah negara kufur. iaitu negara dimana undang-undang pemerintahan ke atas masyarakat dan keselamatan dimiliki oleh orang kafir. Telah dipersetujui tempoh yang diperuntukan untuk membina semula khlaifah yang baru, kaedah yang digunakan Rasulullah SAW bila dia memulakan perlantikan seorang Ameer untuk Ummah akan digunakan. Maka mana-mama kumpulan yang membina semula Darul Islam mesti meruntuhkan semua undang-undang kufur dan melantik Khlifah, maka dia akan melaksanakan seluruh undang-undang Islam secara meneyluruh ke atas masyrakat yang baru distruktur semula, oleh itu meletakkan pengawalan ke tangan orang-orang Islam. Pada ketika ini, negara akan menjadi Darul Islam dan orang Islam akan diwajibkan memberikan Bai'ah Ta'at kepada Khlaifah. Setelah perlantikan telah dibuat, ummah kemudian tidak mempunyai hak untuk meluncutkan selama mana dia memegang syariah dan kedudukannya masih menjadi khalifah. Sejak perjanjian dibuat diantara Ummah dan Khalifah adalah supaya kahlifah menlaksanakan Islam ke atas mereka. Ummah tidak mempunyai hak mebatalkan perjanjian selam mana dia memelihara bahagian perjanjiannya. Maka khalifah tidak mempunyai tempoh masa yang tertentu dan terhad sebagai pegawai. Dia masih Ketua Negara, selama mana adalah mampu untuk memegang perjanjian atau meyerahkan perletakkan jawatan. Sebaliknya khlaifah mungkin akan dilucutkan menurut sebab-sebab Islam yang berikut: Jika dia menjadi murtad (Menjadi kafir) Jika dia mengabaikan sembahyang dan mengajak orang lain sama melakukannya. Jika dia menjadi cacat fizikal menjalankan tugasnya yang telah ditugaskan kepadanya dalam perjanjian, yang mana bermaksud mereka diganggu dengan kerja memlihara negara setealh menjadi khlifah seperti kehilangan penglihatan, tangan, kedua kaki dsb. Walau bagaimanapun kehilangan satu telinga atau hidung atau organ seksualnya tidak melemahkan keupayaan untuk menjalankan tugasnya. Jika dia menjadi zalim dan fasiq, tiak adil dalam tingkah laku awam dan mengabaikan perundangan Islam. Jika dia menukar jantinanya, sedangkan wanita tidak dibenarkan untuk memegang jawatan pemerintahan. Jika dia dijadikan banduan, dibawah pengawasan orang kufar, dari mana ia tidak boleh bertindak memerintah ke atas rakyat Negara dan penyaraan operasi negara bebas sebagai tambahan kepada ketidakhadiran sebarang kemungkinan untuk dia kembali. Jika seseorang mempengaruhi dalam pendapatnya dan khlifah tidak berkeupayaan menggunakan pengaruh pendapatnya dalam proses perjalanan negara. Sebenarnya, orang kedua terlibat dalam perjalannan negara, ketika itu khalifah menjadi simbolik. Dalam setiap situasi ini, kes akan dibawa ke Mahkamah Tinggi Negara Islam iaitu Mahkamah Al-Mathalim (pengaduan mengenai negara). Hakim memutuskan, sudah tentu, berdasarkan Al Quran dan sunnah. Keputusan akan dibuat oleh Mahkamah Al-Mathalim adalah mengikat. Dalam kes di mana telah terang bukti pencabulan terhadap peraturan perjanjian dan tindakannya adalah jelas kufur, atau pelaksanaan undang-undang kufur seperti Politik ekonomi Marxis dsb, Ummah tidak perlu pergi ke Mahkamah Mathalim untuk mendengar. Pelucutan secara automatik berkuatkuasa kerana perjanjian perlantikan antara dua kumpulan orang Islam, Ummah dan lelaki muslim. Menerima pakai Undang-undang. Khalifah mempunyai hak menerima pakai undang-undang Islam, selama mana ia adalah bersumberkan Legislatif Islam. Walau bagaimanapun, menerima pakai tidak bedasarkan selain daripadanya seperti akal, hukum tabie dsb. Oleh yang demikian dia mestilah menerima pakai peraturan yang masih berada dalam sempadan Islam. Oleh itu, dia mesti berdasarkan pendapatnya dengan menggunakan kaedah berasalkan peraturan Islam. Ini hanya akan berlaku oleh khlifah yang Mujtahid (seseorang yang berkebolehan secara langsung menghasilkan undang-undang dari sumber Islam). Walau bagaimanapun Mujtahid (berkebolehan menghasilkan undang-undang) tidak perlu menjadi Khalifah tetapi sangat digalakkan. Khalifah yang bukan mujtahid adalah tidak berhak untuk menrima pakai undang undang Islam mellaui ijtihadnya, walau bagaimanapun dia boleh mengambil pandangan daripada mujtahid tetapi setelah khalifah yakin mengenai peraturan dan penerima pakai itu, kemudian ia menjadi undang-undang seterusnya ditaati oleh Ummah. Sebagai khalifah yang menerima pakai peraturan syariah, dia mempunyai pilihan untuk dipersembahkan alasannya menerima pakai dan kaedah menerima pakai kepada Majlis Shura. Jika Khalifah berbuat begitu dan konflik terjadi di antara Majlis Shura dan Khalifah, kes ini akan dirujuk kepada Mahkamah al Mathalim. Walaubagaimana pun, khalifah mempunyai kuasa untuk menerima pakai mana-mana peraturan tanpa dibincangkan majlis syura. Penerima pakai Khalifah, dalam cara lain, mengikat seluruh Ummah dan diri khalifah. Ini ada dua prinsip besar berhubung dengan penerima pakai Khalifah iaitu: Khalifah menyelesaikan peselisihan di kalangan Ummah. Pendapat khlifah mesti ditaati oleh orang ramai dan persendirian. Dia boleh juga, menerima pakai dalam kawasan hal-hal penatdbiran seperti kawalan trafik (lalulintas). Membuat keputusan dlah hal-hal mubah, dihubungkan dengan majlis Syura akan dibincangkan kemudian dalam buku ini. Seterusnya, khlifah bertanggungjawap dalam perjalanan masalah seharian negara. Ini termasuklah peraturan polisi dalaman dan luaran negara, pengurusan kententeraan, dan membuat keputusan untuk berperang., perdamaian atau membuat perjanjian dengan bangsa. Dia berhak melantik dan melucutkan pembantunya, gabenor dan duta ke bangsa lain. Semua tindakan ini menjadikan khalifah sebagai tulang belakang kepada negara Islam yang dianmik. Tanpanya negara Islam akan menjadi statik dan prosesnya, perunangan islam akan terhenti menjadi undang-undang ke atsa bumiini. Tanpanya ummah masih tinggal sebagai rangka-rangka badan yang bercerai-cerai dan tidak menolong dalam kesusahan. Penolong Pengganti Kuasa dan pentadbir khlifah Penolong pengganti kuasa (Mua'win Tafweed) dilantik oleh khalifah untuk menolongnya dalam pemerintahan negara. Tempatnya dibantu dalam ketegoti sebagai pemerintah yang mana ia akan menolong khlifah dalam pemerintahan. Oleh itu, Mua'win Tafweed memerlukan kelayakan yang sama dengan khlifah kerana ia mempunyai tugas seperti khlifah. Oleh itu Mua'win Tafwedd mestilah lelaki, merdeka, Muslim, waras, matang, adil dan berkeupayaan untuk melaksanakan tugasnya ynag diserahkan kepadanya. Bukti kepada perlantikan dibuktika daripada hadith Rasulullah di mana ia bersabda: "Dua orang menteriku (wazir), Abu Bkar dan Omar" (Tarmizi) Perkataan 'menteri' tidak boleh dikelirukan dengan terminalogi menteri yang digunakan oleh sistem pemerintahan barat hari ini. Menetri barat alaha dilantik untuk fungsi yang khusus dan tetap, melalui istilah mereka, menetapkan isu dengan secara khusus lapangan. Di sana, kemudian menubuhkan menteri pendidikan, pengangkutan, pertanian dsb. Menteri ini tidak mempunyai kuasa untuk mengambil tahu dalam bidang tugas yang lain. Dengan lain penerangan, Islam tidak mengkhususkan Mua'win ke fungsi yang tertentu. Mua'win yang dilantik oleh Nabi tidak dikhaskan atau ditugaskan pada fungsi yang khusus. Oleh yang demikian, kita lebih suka menggunakan perkataan Mua'win untuk menggantikan Menteri, jadi sebagai tidak dikelirukan dengan menteri dalam terminology barat. Sedangkan kita tidak mempuyai dalil yang boleh menerangkan rasulullah menghadkan fungsi menteri, kita tidak dibenarkan untuk menghadkan fungsi Mu'awin. Sedangkan tiada perjanjian boleh dipersetujui dengan perjanjian Islam, khlifah dan Penolong penganti kuasa tidak boleh ditugaskan kepada jabatan yang khusus. Khlaifah boleh melanttik pembantu unruk melakukan fungsi yang tertentu. Sekiranya fungsi itu adalah lengkap dia boleh melantik pembantu uatuk tugas lain atau bidang kajian berbeza. Sebaggia contoh, Khlaifah boleh melantik Mu'awin untuk menolong oarng dikawasan dilanda bencana alam. Sekiranya tugas pembantu telah dilengkapkan, khalifah boleh melantik nya mengkaji hasil pengeluaran tanaman pertanian di kawasan tertentu, dalam negara. Sebagai contoh kes bila Abu Bakar melantik Umar sebagai pemabntunya, dan bila Umar mengambil pula Usman dan Ali sebagai pembantunya, dan bial Usman mengambila Marwan Al hakam dan Ali sebagai pemabntunya. Pembantu Penggantikuasa adalah bertanggungjawap terhadap khlifah dan merekan akan memeberitahu kahlifah apa yang berlalku disekeliling mereka. Pembantu dilantik oleh khalifah untuk menjalankan tugasnya bahawa khalifah akan biasanya membawa tugas sebagai Ketua negar. Oleh yang emikian, mereka juga pemerintah dan mempunyai autoriti yang sama dengan khlifah dalam pemerintahan. Sebelum itu, Penolong mesti memaklumkan keputusannya kepada khalifah dan masih penuh perhatian kepada kahlifah sebagai pemeritah, supaya tidak menghasilkan pertembungan [emerintahan dalam negara. dengan lain perkataan, Penolong hanya meneruskan mandat pemerintahan khlifah dan kuasa masih lagi pada pusat. Penolong Pengganti Kuaa, setelh dilantik, mengurus urusan negara, dilantik kepada portfolio (senarai mandat dalam penjanjian khalifah dengan mu'awin) Ini adalah opersi tertentu yang mana dibezakan fungsi khalifah dengan Mu'awin. Pertama, dari perspektif pembantu, apa sekalipun kekuasaan mestilah digunakan untuk melakukan pelbagai tugas atau melaksanakan sebarang undang-undang oleh penolong yang sebenarnya itu adalah tugas khalifah. Kedua, dari perspektif khalifah, bahawa khalifah mempunyai hak mengawas tindakan penolong dan dia boleh menahan sesuatu yang mana disukai dan membatalkan jika bukan. Satu keadaan yang penting yang perlu dicatat dalam keadaan ini pembatalan bergantung kepada jenis undang-undang. Dalam lain perkatan jika berlaku perbezaan peraturan yang mana telah sedia atau sesuatu yang berhubung dengan kewangan iaitu wang, haruslah dibelanjakan, kemudian khalifah tidak boleh memutuskan peraturan itu. walaubagaimana pun khalifah boleh membantah keputusan Muawin seperti dalam hal ini perlantikan gabenor dan ketua batalion tentera untuk berjihad dsb. Walaubagaimana pun Muawin tidak boleh membuat perkara yang sama dengan perlaksanaan khalifah. Hak membatalkan peraturan Mu'awin adalah membenarkan fakta bahawa tanggungjawap segenap bangsa bergantung atas tanggungan khlifah, individu yang memegang penilaian kepada fungsi Negara Islam. Khlaifa boleh memilih untuk menghadkan bilanghan Pengganti kuasa. Dia bole memilih seberapa banyak yang boleh jika difikirkan perlu untuk meyelesaikaan sesuatu tugas. Namun demikian jika dipilih satu maka tugas mu'awin adalh jelas. Walaubagaimana pun banyak senario boleh terjadi lebih daripada satu. Sebagai contoh, suatu boleh jadi dibuat Mu'wawin kawasn Barat dan yang lain ditimur mereka boleh melakukan kekuasaan sepenuhnya sebagai contoh melantik mu'awin dalam tentera dan mu'awin lain dalam mengurus harta karun. Seterusnya, dua mu'awin tadi boleh saling membantu untuk memenuhi fungsi yang ditugaskankan. Walaubagaiaman pun, jika ada perselisihan, kemudian sama ada mereka dilucutkan sebelum pelaksanaan peraturan atau tiada keputusan dicapai, kemudia khlifah campur tangan memastikan urusan negara berjalan dengan licin. Penolong pengganti kuasa, walau bagaiamanpun, mempunyai tanggungjawap umum dalam pemmerintahan negara dan mesti dilantik oleh khlifah untuk tanggungjawap umum ini. Mereka bertanggungjawap terhadap tindakan Khlifah dan khalifah mesti memerhatikan tindakan Pengganti kuasa dan mengawal Penolong-penolong pengganti kuasa. Kita mesti ingat bahawa perjanjian untuk pemrintahan di antara U mmah dengan khaliah sahja. Khalifah adalh orang yang tearkhir bertanggungjawap sebarang kesesuaian perlaksanaan Islam ke atasa orang ramai. Penolong Pentadbir. Khlifah dibenarkan melibatkan diri dalam hal-hal pentadbiran. Nabi SAW telah menceburkan diri dalam hal-hal pentadbiran bila beliau memecahkan Berhala, menegurus jihad, dihapuskan gelarannya dari perjanjian hudaibiyah. Untuk memelancarkan hal ehwal, dia boleh melantik Mu'awin Tanfeed untuk menolongnya menguruskan pentadbiran dalm negara. Tidak seperti Mu'awin tanfweed, Mu'awin tanfeed adalah hanya pelaksana arahan khalifah. Mereka bukanpemerintah. Mereka boleh juga dilantik kepada bidang kerja pentadbiran yang tertentu. Hanya sebagai kekuasaan Mu'awin Tanfed adalah dihadkan dalam keadaan pentadbirannya. Mu'awin Tanfeed melaksan arahan dan perintah khalifah yang akan dilaksankan, dan kemudian melaporkan kepada khlifah, berkenaan denga pelaksanaan. Selanjutnya, fungsi Mu'awin Tanfeed adalh memberitahu Khalifah berita-berita penting dan melaporkan kepada orang ramai pemerintahan Khalifah. Penggabungan dalam peranan adalah perlantikan pemegang-pemegang jawatan, persedian tentera, melaporkam mekluamat menegani situasi semasa dan bencana dan mendapatkan peraturan untuk satu-satu peristiwa dari khlifah dan kemudian melaksanakan arahan tersebut. Akhirnya, ini boleh dikatakan hanya khlifah sahaja yang menerima pakai uandang-undang dan oleh yang demikian memerlukan alat pelaksana melaksankannya. Jadi fungsi Mu'awin tanfeed adalh semata-mata pentadbir dan tidak tidak bertembung kedalam sempadan Undang-undang Wahyu. Khlifah boleh mangadakan banyak jabatan pentadbir mengurus urusan orang ramai jika perlu. Tetapi Ketua Jabatan mestilah orang Islam. Ini disebabkan ketua jabatan adalah ebagai penasihat kepada khlifah dan berhubung terus kepada khlifah. Seterusnya, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran " ...jangan meminta pertolongan daripada orang Kafir" (Al Baqarah :118) Oleh kerana itu, non-muslim tidak dibenarkan menjadi ketua jabatan. Jawatan lain dalam jabatan pentadbir dibolehkan untuk non orang Islam. Hanya keadaan perlantikan lain bahawa seseorang mempunyai keupayaan menjalankan fungsi yang ditugaskan kepadanya.

Friday, August 3, 2012

Pinanglah daku kerana dakwah. Salam, malas juga nak cakap tentang perkara ini. sebab rasa cam tak best plak asyik2 cakap pasal kahwin, sebab kahwin ini wasilah, sedangkan tujuan utama tetap ibadah kepada Allah dan menjadi khalifahNya. Namun saya kira isu ini agak berat di saat ketika dakwah menjadi satu perkara yang amat phenomenan di era mihwar jahriyah ini. Menyebabkan unsur-unsur penjagaan dan juga kemanisan dalam berBM ini sedikit dicemari dengan tindakan peribadi mahupun perasaan duat itu sendiri. Baitul Muslim ini urusan besar. Saya katakan, ianya URUSAN AMAT BESAR. Saya tanya pada kamu, susah tak nak bina individu muslim? Susahkan….? apatah lagi sebuah baitul dakwah. Ianya bukan sekadar sebuah akad nikah.Ianya adalah satu wasilah untuk urusan lebih besar dari itu. maka bersedialah dan berfikirlah sewajarnya akan hal ini. Berbicara tentang perkara ini amat berbeza sekali fenomenanya dikalangan ikhwah dan akhawat sendiri. Berbual dengan suami saya sendiri mengenalkan saya akan kepelbagaian sikap-sikap ikhwah mahupun saya sendiri mengenali banyak kisah-kisah akhawat yang ada. Lain orang, lain ragam dan ceritanya. Sebelum melangkah, mengambil keputusan dan memasang niat, jadilah perjalanan antum menuju anak tangga seterusnya, perjalanan yang terbaik sekali. dari awal, sehinggalah pengakhirnya. Di situ ada barakah, di situ ada kemanisan, di situ ada sebuah cerita yang layak diabadikan untuk dijadikan contoh buat anak-anak kita nanti. Kisah kita takkan sama dengan kisah ibu bapa kita dahulu. Dakwah di zaman ini berbeza. Sikapnya pun berbeza. Maka penjagaannya begitu juga. Sikap ikwah dalam menjaga ikhtilat ini berbeza sekali. Ada yang sangat menjaga hingga tak memandang perempuan pun ( ehem ehem), sehinggalah yang suka memandang akhawat untuk mencari calon pasangannya. ada yang mahu menunggu hingga umur 30 tahun, mencukupkan keperluan serba serbi barulah nak dibina mahligai rumah tangga ini. ada yang sedari belasan tahun sudah decide untuk bertunang demi berumah tangga. begitu juga naluri seorang akhawat berbeza sekali. ada juga yang dah bersedia awal. ada yang belum lagi. dan saya nampak indahnya ikhwah akhawat ini kerana mereka tak memilih couple sebagai jalan penyelesaian dalam menyelamatkan perasaan. Mereka tetap memilih akad demi menyelamatkan perasaan mereka. Banyak orang banyak kisahnya. Banyak contoh boleh didapati. Ada yang memberi contoh terbaik. Ada yang amat menjaga segala proses BMnya sehingga semua terkejut saat dia mengumumkan tarikh pernikahannya. Adajuga yang sedikit longgar dalam urusan BMnya. Contact tanpa orang tengah dan sebagainya. Antum lihat, dan tanyalah hati antum apa yang terbaik mahu antum ikuti. kerana antum akan menjadi contoh pada anak binaan antum dan anak2 antum sendiri. Jika antum sendiri longgar, maka longgarlah anak binaan antum. Begitu juga anak2 antum. Namun jika kita benar menjaga langkah-langkah kita semenjak awal, hingga akhirnya, itu akan menjadi contoh pada anak binaan kita. Bukan itu sahaja, bagaimana penjagaan hati anda dengan Allah? takkah anda malu cintamu pada Allah telah tercemar? Sebab ada juga yang bertunang lama, dan akhirnya membuka ruang untuk diri mereka bercouple tanpa disedari. bercinta tanpa sah. Ini adalah suatu virus yang akan melemahkan jiwa seorang akh dan juga ukht. Melamar secara direct. Ada juga akhwat yang melamar ikhwah secara direct. walaupun paling ramainya adalah ikhwah sendiri. Ada yang secara sms mahupun email. Saya tersenyum terkadang menerima berita ini. Dan terkadang saya berfikir, takkan naqib ikhwah tersebut ataupun ikhwah lain tak memberikan contoh kepada ikhwah tersebut bahawa; sebelum melamar, rujuk dahulu naqibah akhawat tersebut. Itu lebih gentleman, dan sejahtera untuk hati ikhwah dan akhawat tersebut. Akhwat sangat rasa offended bila ikhwah melamar tanpa adanya kehadiran orang tengah. Walau beremel, biarlah ada orang tengah. Jika bersms, biarlah ada orang tengah mengetahuinya. Suka itu penting dalam berbaitul Muslim, walaupun itu bukan satu syarat kerana perasaan itu boleh dibina. Ada yang dah berkenalan terlebih dahulu, ada mengenali lewat program ataupun emel. Namun untuk memilih calon isteri itu, bukanlah memberi ruang untuk mata kita meliar mencari siapakah calon isteri kita. kerana kita berkahwin sendiri untuk menjaga hati kita. Agak ironi dan pelik, jika sebelum kahwin sendiri kita sudah tidak menjaga hati kita dan membenarkan syaitan-syaitan memasuki ruang hati kita. kerana itu, walaupun tidaklah semua cerita Baitul Muslim ini indah, namun pada kebanyakannya, jika proses itu dimulakan dengan perbincangan bersama nuqaba, outcomenya pasti indah. samada positif mahupun negatif. Kebanyakan akhwat yang merujuk saya apabila ada ikhwah melamar secara direct, outcomenya pasti sedikit mengecewakan ikhwah tersebut. Samada ditolak bulat-bulat, mahupun akan berlaku masalah di perjalanan. Indahnya apabila dakwah menjadi sandaran kita. Ada kata-kata dikalangan ikhwah yang mengatakan bahawa, kalau kahwin dengan akhawat ini, confirm settle agama. So, sekarang kita kena carilah yang comel dan cantik pula. Saya tergelak juga menerima kenyataan ini, sebab memang sisters sendiri beranggapan begitu. Ada kata-kata mengatakan: ‘ asalkan ikhwah sudah! tak kisahlah siapa pun dia!!’ Niat untuk kahwin sesama ikhwah akhawat itu sangat bagus. Dan itulah yang lebih utama. Tapi berkahwin ini melibatkan dua pasangan yang ada hati dan perasaan . Bukan nak kahwin dengan benda. Di situ ada nilai-nilai manusiawi. Manusia ada kelemahannya-kelemahanannya. Tak semua akhwat sama level dalam tarbiyah dan dakwah. Ada yang tak cukup muwasafatnya lagi. Ada yang lebih utama untuk dikahwini lebih dahulu berbanding lain. Jika kamu letakkan dahulu citarasa diri kamu berbanding dakwah, adakah kamu ini wajar digelar rijal dakwah? Allah akan beri kamu yang terbaik.Jika kamu memilih pasangan kamu kerana Dia. Sebab itulah nuqaba perlu disantuni dahulu. Ada yang bermasalah dengan nuqaba, maka santunilah orang tengah yang lebih ditsiqahi. di situ orang tengah akan suba sedaya upaya menjaga ego seorang lelaki mahupun seganya seorang perempuan dalam proses ini. Pengenalan dalam pertunangan berlaku di bwah pandangan mata Allah, bukannya syahwat. Dan insyaallah kamu akan dikurniakan orang yang terbaik buatmu. Saya tak tahu berapa ramai ikhwah yang baca blog ini, namun ingin saya katakan pada mereka, pinanglah akhawat kerana dakwah. Jangan kaburinya dengan perasaan suka mahupun cinta pada sebuah keindahan wanita. Maknanya terkadang terkaburnya niat kita itu menjadikan istikharah kita tak menentu, mahupun kita tergopoh gapah dalam bertindak. Bila kita berkahwin kerana Allah, kita akan menjaga setiap langkah-langkah kita dalam berBM ini. termasuk tempoh pertunangan itu sendiri yang banyak mengundang fitnah dalam hati ini. Tempoh pengenalan sebelum berkahwin itu penting untuk melihat keserasian. Namun berkenalan selepas kahwin itulah terlebih indah serta manis. setiap saat akan ditunggu demi mempelajari sifat baru pasangan kita. Jagalah gentlemannya anda dengan tidak bertanya direct pada akhwat. Jangan malu untuk meminta bantuan orang tengah. Anda akan dihormati dan dikagumi oleh mana-mana akhwat pun. Jika mereka menolak, keegoan anda tidak terusik dan anda pasti akan dicarikan akhwat lainnya. Untuk akhwat, keadaan diri kita berbeza. Satu ekstreme, ramai akhwat sudah meniti senja usia, menantikan pinangan ikwah yang mahu meminangnya kerana dakwah. Mungkin umur sudah beranjak, muka sendiri tak berapa comel.Sangat tangkas pula tu dalam dakwah menyebabkan ikhwah sedikit kecut untuk meminang. kita jelas dalam memilih ikhwah sebagai pasangan hidup kita kerana kita mahukan ketenangan hati dan kestabatan di atas jalan dakwah. Namun bagi ikhwah, keadaan mereka berbeza pula. jika ada orang soleh meminangmu, jangan menolak dahulu sebelum bersyura dengan orang yang bertanggungjawab ke atasmu. ( ini jika pinangan itu direct padamu). walaupun cara itu salah dan tidak menghormati statusmu sebagai akhawat, namun di situ ada nilai ukhuwah yang perlu kita santuni pada ikhwah. Ada tarbiyah yang perlu kita ajarkan pada ikhwah dengan cara yang mudah dia terima tanpa merendahkan egonya. dahulu pernah ikhwah mengatakan akhwat kita ibarat warden penjara. Mereka tak tahu kita bertindak sedemikian kerana kita amat menjaga hati kita dengan Allah. kita tahu kelembutan kita mesti mencairkan hati para ikhwah.Kerana itu kita tak mahu menjadi bahan fitnah. Namun seluruh fikrah ini mengajarkan kita untuk berlemah lembut dengan manusia dan juga sentiasa mengajari manusia yang silap dengan cara yang terbaik. Maka bersyuralah. itu kuncinya. Dan nak tahu something? Jika antunna sendiri berkenan untuk berkahwin dengan seorang ikhwah, jangan segan untuk bertanya naqibahmu. Itu bukan perigi mencari timba. itu usaha untuk menyelamatkan hatimu. Bila adanya orang tengah, takkan terasa segan dan malu. Orang tengah akan memainkan peranannya, walaupun prosesnya lambat. Tidak semua yang melalui BM ini perfect. Sepertimana orang yang kahwin selepas couple pun ada masalahnya, ada yang bercerai even. Begitu juga dengan BM. BM ini wasilah untuk kita dapat redha Allah. tapi kita pasti diuji. Fasa pengenalan pada awalnya sukar bagi dua insan yang langsung tidak pernah bercakap dan bertentang mata pun, namun disebalik itu ada kemanisan yang amat sukar diungkapkan. Ianya amat manis, subhanalllah. tetapkan matlamatmu. Biar jelas. Biar terang. Itulah dia kerana dakwah dahulu. kerana Allah dan rasulNya dahulu. tak semua ikhwah perfect dan tak semua akhwat perfect. Carilah kesempurnaan itu betul-betul pada dakwah, baru yang lainnya. Allah akan cukupkan keperluanmu akhi wa ukhti, jika kamu memilih Allah sebelum yang lainnya insyaallah. Jadilah moderate dalam prosesnya Alhamdulillah, jika proses BM itu dimudahkan Allah. Berimbanglah. Berbincang itu perlu untuk menetapkan perkara-perkara yang penting di dalam kehidupan rumah tangga. tapi di situ jangan terlalu bermudah-mudahan dan menganggap bahawa tunangan kita itu milik kita dan kita boleh menyintai dia sesuka hati kita. Bila allah sebagai sandaran, segalanya kelihatan dan dirasai rasional. itu sahaja sempat saya nukilkan. ada satu soalan dari ukhti ainun. Saya akan tulis dalam ruangan lain iAllah orang yang penuh kelemahan buat suami saya sendiri, copied by aisyahz glasgow http://ikramuke.org/muharikah "UKHUWAH TERAS KEGEMILANGAN"

Wednesday, May 9, 2012

~ semoga hatiku dapatku niqobkan daripada melakukan maksiat sebelum aku betul3x bersedia meniqobkan wajahku..insyaALLAH..^_^

NIQABLAH DIRIMU..perhiasilah dirimu luar dan dalam. عَنْ عَبْدِالله بْنِ عَنْرٍ وَقَالَ قَلَ رَسُولُ الله صلعم الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرأَةُ الصَّالِحَةُ Dari Abdullah b Amru katanya : Bersabda Rasulullah s.a.w. : Dunia ini barang yang berguna (menyenangkan) dan barang berguna yang paling baik ialah wanita yang solehah -Hadis sahih riwayat Muslim Jika kamu mahu berniqab..... Berniqab bukanlah kerana trend terkini.. Berniqab bukan untuk menunjuk diri alim.. Berniqab bukan untuk merendah-rendahkan yg lain.. Berniqab bukan utk perlekehkan sesama Muslimin Muslimat.. Jadi sebelum kamu mulakan niqab di wajahmu, Niqabkan hatimu dulu, Niqabkan jiwamu dulu, Niqabkan lidahmu dulu, Niqabkan langkahmu dulu... Kerana yg terselindung belum tentu terus berlindung. Yang terbuka belum tentu terus terbuka .. Berilmu lah sebelum kau beramal wahai ukhti fillah... Kan silih berganti dugaan dan ujian dari Rabb mu... Menguji sekuat mana cinta niqab didalam dirimu.... Usahlah melatah jika difitnah, kerana diri mu terlindung dari segala fitnah... Maka fitnah itu pasti berlegar diluar lingkungan niqab mu.... Pabila ada kesempatan, yang lemah pasti fitnah itu menerjah kedalam diri mu.. Usahlah kamu mendongak wajah ke langit.... Perhatikanlah diri mu agar menjadi Niqabi terpuji ... Kerana itu ku katakan, niqabkan dirimu, sebelum kamu niqabkan wajahmu.. Istiqamah bukan hanya sekadar kata-kata.. Istiqamah ini bukan hanya ayat cantik untuk diwarta di facebook,twitter,myspace,ym dan skype.. Tetapi ia perlulah datang dari jiwa yang tulus demi Allah swt.. Maka kau niqabkan setiap kata-katamu.. Jangan perlekehkan nilai niqab, kerana dibalik tirai suara-suara itu.. berhimpun manusia menunggu jelek kan kamu... Yang berniqab bercinta, tapi tiada tuju hala - ku berani katakan BERSEPAH DI ALAM MAYA! Yang berniqab mulutnya ibarat tempayan - ku berani katakan KATA JIHAD TAPI MENGUMPAT! Yang berniqab akalnya disimpan - kuberani nyatakan STATUS HARIAN JADI SARANG KEBENCIAN! Yang membuka aurat, sudah ternyata tidak mahu mendengar-Nya.... Jangan lah yang memberati aurat ini mencemar niqab mu sendiri.... Jari jemari di papan kekunci katakan CINTAKAN ALLAH,CINTAKAN RASUL.... Yakinkah kamu? Jangan berkata tetapi hakikatkanlah tubuh mu... Terlalu sarat dengan kata nista.... Kamu berdusta!!! Jadi gadis berniqab, jagalah namamu,jagalah namaku,jagalah namanya dan jagalah nama mereka dan nama ummul mu'minen mu.... Niqab bukan fesyen terbaru! Niqab bukan sekadar pelindung tabarruj! Niqab bukan barang pemangkin ikhtilat! Niqab bukan untuk dipersendakan... Berilmulah sebelum beramal.... Kerana yang akan menderita adalah diri mu.... BERNIQABLAH KERANA KESEDIA MU, BUKAN UNTUK MEMPAMERKAN KEHEBATAN DIRI MU. KERANA ITU BELUM MENJADIKAN KAMU BERSEDIA UNTUKNYA, BAHKAN SEBENARNYA MASIH TIMBUL RASA CINTAKAN DUNIA, CINTAKAN PUJIAN MANUSIA...

Tuesday, May 8, 2012

~ BETULKA SUDAH BERTUNANG??~SURAT BUAT PEMILIK TULANG RUSUKKU..HOHO

MasyaALLAH... Memang ujian jika kita ramai peminat kan ( perasan ja lebih..huhu) Maafkan daku wahai para mujahid agama.. Diriku bukan sempurna. Diriku bukan yang terbaik. Diriku banyak kekurangan dan kelemahan. Diriku tidak secantik mana. Tidak sekali pun daku terdetik berniat untuk mengecewakan kalian. Namun, aku takut dengan ALLAH. Aku juga ingin sekali menjadi seperti sebahagian sahabat-sahabatku. Punyai teman yang sentiasa menemani, berkongsi dan diambil berat. Namun, aku takut dengan ALLAH dan perasaan rasa bersalah selalu wujud dalam diriku. Pernah suatu ketika tatkala aku zaman kanak-kanak, aku punyai ramai kawan baik lelaki. Namun, mereka menyimpan perasaan suka padaku. Namun aku tolak kerana aku takut pada ALLAH. Mereka kata aku sombong dan jahat.. Namun, aku lagi takut aku sombong pada ALLAH dan jahat terhadap ALLAH dengan melakukan maksiat. Aku kerap kali diuji dengan hati, sehingga aku merasakan akulah yang paling hina dan lemah. Aku cemburu dengan orang yang terpelihara tidak diuji dengan hati. Namun aku tahu ada hikmah disebaliknya.. Allah bagi aku ujian untuk dihadapi dan menyelesaikannya. Alhamdulillah hingga kini cintaku masih suci dari bercouple(alhamdulillah) Aku sentiasa berdoa agar cintaku hanya akan kuberikan kepada SUAMI yang kunikahi sahaja( redho ja dengan jodoh yang ditetapkan ALLAH) YA AKU SUDAH BERTUNANG..(BERTUNANG DENGAN PERJUANGAN).ITULAH JAWAPAN YANG KUBERIKAN..MAAFKAN DAKU, BUKAN DIRIKU BERNIAT UNTUK MELUKAIMU, NAMUN ISTIKHAROKU BUKAN MILIKMU. Aku mengimpikan pemimpin yang boleh mengimamkan aku dan anak-anakku kelak. Aku mengimpikan pemimpin yang boleh memimpinku ke jalan kebenaran Aku mengimpikan pemimpin yang boleh berbakti pada agama, bangsa dan masyarakat. Aku mengimpikan seorang imam yang baik terhadap ALLAH, Rasulullah s.a.w, pada keluarnya, keluargaku dan aku. Aku mengimpikan seorang mujahid yang sayangkan diriku dengan tidak menjebakkan diriku dalam maksiat( sms, benda lagho, mendekati zina dan sebagainya) Aku mengimpikan seorang yang penyabar, bersemangat juang yang tinggi dan memounyai fikrah yang jelas.. Maafkan diriku wahai mujahid impianku, Daku sangat inginkan yang agama dan terbaik buat diriku, Sedangkan diriku bukanlah yang terbaik buat dirimu, Doakanlah daku wahai pemilik tulang rusukku yang aku sendiri tidak ketahui agar menjadi wanita yang solehah, berusaha menjadi yang terbaik walaupun sukar agar dapat menjadi sayap kiri perjuangnmu kelak dan sebagai mama kepada anak-anakmu.. Kupanjatkan doa agar dikau sentiasa dalam jagaan ALLAH, dipelihara iman, dipertingkatkan iman dan dimudahkan dalam menyuntingku kelak..amin ya ALLAH.. Semoga kita disatukan suatu hari nanti..amin ya ALLAH..ayuh sama-sama mengislahkan diri untuk menjadi yang terbaik dan ibu bapa yang hebat suatu hari nanti ^_^ Ayuh pertingkatkan amalan-amalan sunat disamping amalam WAJIB tidak ditinggalkan.insyaALLAH, biiznillah...^_*

~Result sem 6~^_^ alhamdulillah

ALHAMDULILLAH..bersyukur padaMU ya ALLAH.. ALHAMDULILLAH DAPAT KEKALKAN DEAN LIST SARI SEM 1~6...^_^ Diriku bukanlah pandai, semua keputusanku itu, semuanya daripada Mu ya ALLAH..^_^

~tarbiyyah ALLAH melalui proses menyiapkan TESIS...n alhamdulillah berbaloi (A=4 flat)^_^

ALHAMDULILLAH... itulah perkataan kesyukuran yang dipanjatkan kepadaMU ya ALLAH... HambaMu ini sering kali bersangka buruk dan mengeluh..( ampunilah dosa hambaMu yang hina ini ) Al kisah tersebut la semua hikayat mahasiswi Kolej Islam... Kehidupan yang sangat teruji dengan pelbagai dugaan.. Sehingga ada kalanya, mahasiswi ini merasakan sangat letih dan lemah.. Namun, pergantungan pada ALLAH menjadi penawar lukanya.. Jarak yang jauh memisahkannya dengan ibu bapa di perantauan ( dengan niat yang kental semata2 jihad menuntut ilmu di jalanNYA)Harapan keluarga, harapan guru-guru, rakan-rakan serta seluruh warga negerinya ( mendapat tajaan biasiswa dari Yayasan Negerinya~ seringkali mengingatkannya amanah yang dipikul apatah lagi sebagai khalifah dan hamba ALLAH.) Mahasiswi yang kecil molek ini terkenal dengan sangat aktif dan peramah. Seringkali diuji, namun ALLAH, ahli keluarga dan sahabat-sahabat disekeliling selalu membantunya. Sangat rajin menolong orang yang memerlukan bantuan.. Seperti mahasiswa/wi yang lain, dia juga perlu menyiapkan Tesis bagi membolehkannya bergraduasi. Kata orang, berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Alhamdulillah, dia telah mendapat seorang ustazah yang sangat berdedikasi dan banyak membantunya dalam menyiapkan tesis tersebut. Penyelia tesis sering kali mengingatkan agar jangan sesekali suka menangguh dan perlu sentiasa rajin berusaha dalm menyiapkan tesis tersebut semata-mata kerana ALLAH. Semasa semester 5 sahaja, dia telah menyiapkan sehingga bab empat (4) iaitu penutup. Selama seminggu tinggal bersama penyelianya yang juga merupakan felo di asramanya. Rentetan ingin mengambil MUET, dia diajak tinggal bersama di samping menyiapkan tesis tersebut. Mahasiswi itu sangat bersyukur kerana dipermudahkan oleh ALLAH. Pada mulanya dia perna merungut ketika semester 5 sahaja, dia sangat ditekankan untuk menyiapkan tesis dengan cepat. Sedangkan, rakan-rakan yang lain selesa dan gembira tidak ditekankan untuk menyiapkan dengan cepat. Kadang kala wujud sifat cemburu melihat rakan-rakan yang lain. Namun, rasa syukur yang teramat sangat dia hargai kerana ALLAH sangat mengetahui. Allah takdirkan dia yang memang sangat aktif bergerak dan bekerja dengan persatuan dan sebagainya, ketika sem enam(6) iaitu sem terakhir, dia dapat membahagikan masa. Tanggungjawab yang banyak ketika sem 6 dapat dihadapi kerana hanya proses pembaikan dilakukan ketika sem 6. Namun, air yang tenang jangan disangka tiada buaya. Proses pembaikan itu bukanlah mudah..Memerlukan penelitian dan sebagainya. Penyelianya telah memberi izin untuk menjilid kerana ramai yang sudah jilid dan mahu balik ke kampung halaman masing-masing. Walaubagaimanapun, tesis itu masih banyak kesalahan teknikal dan bahasa. Oleh yang demikian, dia sanggup untuk membaikinya walaupun terpaksa balik lambat. Perasaan sedih tidak dinafikan apabila sahabat-sahabat selalu bertanyakan kepadanya tentang tesisnya.( Memang sedia maklum dia seorang memang sudah siap hingga bab 4 dari sem 5 lagi) Namun senyuman sentiasa diberikan ^_^..( InsyaALLAH pasti ada hikmah disebaliknya) Sahabat-sahabat yang lain terpaksa mengambil short-sem bagi menyiapkan tesis mereka.Namun, disebabkan pemohon yang ingan melanjutkan pelajaran ke JORDAN tidak boleh mengambil short-sem, dia berusaha sedaya upaya menyiapkannya.. Alhamdulillah, tesis tersebut dapat disiapkan sebelum tamat tempoh. Jutaan kesyukuran dipanjatkan padaMU ya ALLAH kerana telah membantu mahasiswi tersebut, kepada ibu bapa, keluarga, guru-guru serta sahabat-sahabatnya... Keletihan dan kepayahan tersebut tersebut membuahkan hasil.. Ayuh kita ambik pengajaran, jika kita meletakkan pergantungan dengan ALLAH dan bersangka baik padaNya, insyaALLAH,,,^_^

Sunday, April 15, 2012

~ syukran jazilan..jazakumullahu khairan jazakh buat semua AJK BENGKEL TAKHRIJ HADIS 2011/2012..^_^~

~ KERJASAMA MAHASISWA/SI DEGREE & DIPLOMA SEM 6 AL-QUDS ~
~TORIKOH 1 ~
~PERSIAPAN~
~BERTUNGKUS-LUMUS~

~ alhamdulillah, walaupun BENGKEL TAKHRIJ HADIS KALI INI TERLALU RAMAI PESERTA, NAMUN, BERSYUKUR SANGAT ALLAH MEMBANTU KAMI SEMUA ~

~BENGKEL TAKHRIJ HADIS 2011/2013~ TORIKOH KE-3

~ALHAMDULILLAH~
Segala puji bagiMu ya ALLAH..ALHAMDULILLAH kami bersyukur kerana dapat menjalankan tugasan yang telah diamanahkan dengan berkongsi dan mengaplikasikan ilmu yang kami telah pelajari dengan berbakti menyumbangkan tenaga menjadi moderator/fasilitator BENGKEL TAKHRIJ HADIS 2011/2012..^_^